top of page

מימוש זכויות רפואיות

ציבורי·397 חברים

אינסטלטור – מחלות מקצוע

כולם מכירים מהי תאונת העבודה וכי תביעה בגינה פשוטה יחסית וקלה להוכחה – בן אדם נפגע באירוע תאונתי בעת עבודתו ועל כן מגיע לו פיצוי.

לעומת זאת, תביעות של מחלות מקצוע הן מורכבות יותר ונדרשת הוכחה של קשר סיבתי בין המקצוע לבין הפגיעה ואופייה, לדוגמה- אינסטלטור שעובד במשך שעות רבות על ברכיו בכל יום במשך שנים רבות, סביר שיסבול מפגיעות בברכיו, לדוגמה בורסיטיס.

קיימות פגיעות נוספות הקשורות לאופי העבודה של אינסטלטורים שעשויות לזכות בהכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי וכן פיצוי כספי מתאים. לדוגמה:

שחיקה של הברכיים כתוצאה מעבודה על הברכיים

ירידה בשמיעה וטנטון כתוצאה מחשיפה לרעש של כלי עבודה חשמליים

איך גם מפגיעה קלה בעבודה אפשר להכניס הרבה כסף?

במהלך העבודה יכולים להתרחש כל מיני אירועים אשר עלולים להוביל לפגיעה.

כאשר מגישים תביעה לנכות מעבודה יש 2 שלבים:

1. הכרת הפגיעה כפגיעה בעבודה.

2. קביעת דרגת הנכות.

בשלב הראשון – עלינו להוכיח שישנו קשר סיבתי בין העבודה לבין הפגיעה, לדוגמה: נגר שנחתך ממסור בעת העבודה, שליח שהחליק עם האופנוע בעת שליחות, תאונת דרכים בדרך לעבודה ועוד.

*מה ההבדל בין נכות רפואית לבין דרגת אי כושר*

אחוז הנכות הרפואית הוא אחוז הנכות שקובעת הוועדה הרפואית לנכות כללית לכלל הליקויים הרפואיים מהם אנו סובלים ולפי חומרתם. האחוז נקבע לפי רשימת ליקויים, הכוללת ליקויים שונים בדרגות חומרה ואחוזים שונים. כך למשל, ללחץ דם בחומרה קלה נקבעים 10% וללחץ דם בחומרה קשה עם השלכות על מצב הלב - נקבעים 40%.

אחוז הנכות הרפואית כשלעצמו אינו מזכה בקצבת נכות, אך הוא תנאי הכרחי לקביעת אובדן הכושר להשתכר ודרגת אי-הכושר. אחוז הנכות הרפואית הכולל חייב להיות בחומרה משמעותית כדי שיהיה אפשר לדון בדרגת אי הכושר. ניתן לומר שקביעת הנכות הרפואית היא תנאי סף לבדיקת דרגת אי כושר השתכרות.

דרגת אי-הכושר, המוגדרת באחוזים, מבטאת באיזו מידה (מלאה, חלקית או בכלל לא) איבד נכה את כושרו לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית נבדק כושרה לתפקד במשק הבית). אדם יהיה זכאי לקצבת נכות רק אם תיקבע לו דרגת אי כושר. הגורמים העיקריים המשפיעים על דרגת אי-הכושר הם…

ביטוח סיעוד ? ייתכן כי לכם או להוריכם מגיע כסף...


רבים לא יודעים זאת אך ייתכן מאוד שההורים\הסבא והסבתא שלכם מבוטחים בביטוח סיעוד דרך קופת החולים ויכול להיות שזכותם לקבל גמלה חודשית בגין מצבם הרפואי.


לצורך כך כדאי שתדעו כי אמות המידה של חברות הביטוח כוללות 6 פעולות אשר לאורן הן מחליטות אם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד והן:


מי אנחנו

מימוש זכויות רפואיות כל מה שרציתם לדעת על מימוש הזכויות ה...

חברים

נושאים

bottom of page