top of page

מימוש זכויות רפואיות

ציבורי·397 חברים

איך גם מפגיעה קלה בעבודה אפשר להכניס הרבה כסף?

במהלך העבודה יכולים להתרחש כל מיני אירועים אשר עלולים להוביל לפגיעה.

כאשר מגישים תביעה לנכות מעבודה יש 2 שלבים:

1. הכרת הפגיעה כפגיעה בעבודה.

2. קביעת דרגת הנכות.

בשלב הראשון – עלינו להוכיח שישנו קשר סיבתי בין העבודה לבין הפגיעה, לדוגמה: נגר שנחתך ממסור בעת העבודה, שליח שהחליק עם האופנוע בעת שליחות, תאונת דרכים בדרך לעבודה ועוד.

בשלב השני – במידה וביטוח לאומי הכירו בפגיעה כפגיעה בעבודה, יש להגיש תביעה לנכות. אתם תזומנו לבדיקה אצל רופא מומחה מטעם המוסד לביטוח לאומי אשר יקבע לכם את אחוזי הנכות בגין הפגיעה.

0-9% נכות – לא מזכים בכלום

10-19% - מזכים במענק חד פעמי

20% ומעלה – מזכים בקצבה חודשית


איך החישוב נעשה?

קודם כל חשוב להבין שהכסף שנקבל הוא נגזרת מהשכר שלנו. כלומר, במידה והשכר שלנו הוא 10,000 ₪, יש להכפיל סכום זה ב-75% וזה השכר הקובע שלנו, כלומר 7,500 ₪.

לצורך הדוגמה נקבעה לנו נכות של 10% לצמיתות, החישוב נעשה כך:

7,500 ₪ X 10% נכות X 43 = 32,250 ₪

זאת אומרת, בהנחה והשכר שלנו הוא 10,000 ₪ וביטוח לאומי קבע לנו 10% נכות, המענק שנקבל יהיה 32,250 ₪.


במידה ונקבעו לנו 20% נכות לצמיתות החישוב יעשה כך:

7,500 ₪ כפול 20% = קצבה של 1,500 ₪


גם פגיעה קלה יחסית עשויה לזכות בפיצוי כספי מכובד.

שימו לב! תשלום שכר הטרחה הוא אך ורק במידה והצלחתי בתביעה ולאחר שהכסף נכנס לחשבון הבנק שלכם – לא קיבלת לא שילמת! לשיחת ייעוץ ללא עלות צלצלו 050-733-8090 הרבה בריאות, רז גלבוע, עו"ד

#עורךדין #עורךדיןתאונותעבודה #עורךדיןנכותכללית #עורךדיןביטוחלאומי #זכויותרפואיות #מימושזכויותרפואיות #ביטוחסיעוד #ביטוחאובדןכושרעבודה #פגיעהבעבודה #שירותיםמיוחדים #ילדנכה #נכות #אחוזינכות #ביטוחלאומי #ביטוח #תונכה


מי אנחנו

מימוש זכויות רפואיות כל מה שרציתם לדעת על מימוש הזכויות ה...

חברים

נושאים

bottom of page