top of page

פיתוח עסקי

ציבורי·38 חברים
ניר רובינפלד
מנטור ויועץ בקהילה
כותב מקצועי בקהילה

מסע הלקוח..

זהו הפוסט ה 51, בסדרת פוסטים בנושא פיתוח עסקי.

מסע הלקוח הינו כלי: • לשיקוף והבנה של כל נקודות המגע העתידיות שלנו עם הלקוחות

• הוא מאפשר לנו להבין מה עובר הלקוח עד קבלת ההחלטה, הקניה ולאחריה, גם ברמה הרגשית וגם ברמה הפונקציונלית.


הוא בנוי בצורה טבלאית ב 4 עמודות:

עמודה שמכילה את השאלות, ועוד 3 עמודות: לפני, תוך כדי, אחרי.

בשורות נמצאות השאלות הבאות.


רגשות:

מה מרגיש הלקוח בכל שלב של המסע?

צרכים ומחשבות:

מהם הצרכים שלו בכל שלב?

אילו מחשבות מלוות אותו לאורך התהליך?

נקודות מגע: מתי צריך ליצור אינטרקציה עם הלקוח?

באילו ערוצים אתה נעזר?

שלבים:

אילו שלבים עובר הלקוח?

כיצד יוצרים חוויה ייחודית?

אילו פעולות יוכלו לשפר את רווחיות הלקוח בכל אחד

מהשלבים?

מה דרוש לנו כדי להציע חוויה שכזו?

אילו משאבים, ידע ומערכות דרושים כדי לספק לו חוויה מעין זו?


ניתן לקבל סיוע מבינה מלאכותית למענה על שאלות אלו.

בהצלחה,

אתם מוזמנים להתייעץ, לכתוב הערות / תובנות, וכל דבר בעל ערך

מי אנחנו

קהילת פיתוח עסקי הוקמה לטובת יצירת בית חם לבעלי עסקים שרוצים...

חברים

bottom of page