top of page

פיתוח עסקי

ציבורי·38 חברים
ניר רובינפלד
מנטור ויועץ בקהילה
כותב מקצועי בקהילה

מסע הלקוח..

זהו הפוסט ה 51, בסדרת פוסטים בנושא פיתוח עסקי.

מסע הלקוח הינו כלי: • לשיקוף והבנה של כל נקודות המגע העתידיות שלנו עם הלקוחות

• הוא מאפשר לנו להבין מה עובר הלקוח עד קבלת ההחלטה, הקניה ולאחריה, גם ברמה הרגשית וגם ברמה הפונקציונלית.


הוא בנוי בצורה טבלאית ב 4 עמודות:

ניר רובינפלד
מנטור ויועץ בקהילה
כותב מקצועי בקהילה

הצעת הערך ללקוחות..

זהו הפוסט ה 50, בסדרת פוסטים בנושא פיתוח עסקי.


להלן שלוש שאלות ממוקדות לחשיבה ומענה לגבי הצעת הערך ללקוחות פוטנציאלים:

• מהם הכאבים והבעיות שאנו פותרים לכל פלח?

• מה הערך שאנו מייצרים לסוגי הלקוחות השונים?

ניר רובינפלד
מנטור ויועץ בקהילה
כותב מקצועי בקהילה

ערוצי הגעה ללקוח פוטנציאלי..

זהו הפוסט ה 49, בסדרת פוסטים בנושא פיתוח עסקי.


להלן שתי שאלון ממוקדות לחשיבה ומענה לגבי ערוצי הגעה ללקוחות פוטנציאלים:


• מהם הערוצים לתקשר ערך עם הלקוחות השונים?

ניר רובינפלד
מנטור ויועץ בקהילה
כותב מקצועי בקהילה

נאום של סטיב ג'ובס ..

זהו הפוסט ה 48, בסדרת פוסטים בנושא פיתוח עסקי.

להן מספר תובנות מנאום של סטיב ג'ובס: 1. אם החיים מכים חזק - חשוב לא לאבד אמונה.

2. חייבים למצוא את מה שאוהבים , זה נותן כוח להמשיך.

3. הדרך להרגיש מסופקים היא לעשות עבודה , שאנו חושבים לנהדרת , וזה בעצם לעשות את מה שאנו אוהבים לעשות. אם לא מצאנו את זה , אז להמשיך לחפש ולא להתפשר , כשנמצא את זה נדע וזה ילך וישתפר.

4. אין בעצם סיבה לא ללכת בעקבות הלב.

מי אנחנו

קהילת פיתוח עסקי הוקמה לטובת יצירת בית חם לבעלי עסקים שרוצים...

חברים

bottom of page