top of page

מימוש זכויות רפואיות

ציבורי·397 חברים

*צרידות*

מורות וגננות יקרות, הידעתן שצרידות עשויה להיחשב לכן כפגיעה בעבודה ויכול להיות שאתן זכאיות לפיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי ?

כל מי שעוסק בקולו באופן מוגבר חשוף לפגיעה במיתרי הקול, אצל עובדי ההוראה התופעה שכיחה במיוחד בשל האופן בו הם משתמשים בקולם.

מדובר בעבודה המצריכה דיבור ממושך במשך מספר רב של שעות במשך חמישה ואפילו שישה ימים בשבוע במשך שנים רבות.

המורה או הגננת נדרשות לדבר בקול רם ומאומץ, מול קהל לא שקט בלשון המעטה.

כתוצאה מכך נגרמת התעייפות ושחיקה מתמשכת של הרקמה העדינה המצפה את מיתרי הקול מה שגורם לצרידות.

שימו לב - ריפלוקס, עישון וצריכה מוגברת של אלכוהול עשויים לנתק את הקשר הסיבתי בין הצרידות לבין אופי העבודה שלכן !

רק בריאות,

רז גלבוע, עו"ד


#עורךדין #עורךדיןתאונותעבודה #עורךדיןנכותכללית #עורךדיןביטוחלאומי #זכויותרפואיות #מימושזכויותרפואיות #ביטוחסיעוד #ביטוחאובדןכושרעבודה #פגיעהבעבודה #שירותיםמיוחדים #ילדנכה #נכות #אחוזינכות #ביטוחלאומי #ביטוח #תונכה #משרדהחינוך #ארגוןהמורים #הסתדרותהמורים #צרידותמי אנחנו

מימוש זכויות רפואיות כל מה שרציתם לדעת על מימוש הזכויות ה...

חברים

נושאים

bottom of page