top of page

כתיבה שיווקית

ציבורי·78 חברים
צחי צימט
מנטור ויועץ בקהילה


לא לרוץ ולחפש רעיון - הוא יגיע לבד (כמעט)

יש לכם משימת כתיבה?

נסו לכתוב על נייר - מה אתם רוצים להגיד ללקוח. בצורה הכי פשוטה שאתם יכולים.

ברוב המקרים אנחנו מרגישים תקועים בכתיבה כי... אנחנו לא חשבנו מה נרצה להגיד - הכי פשוט והכי קל להבנה של הקורא או הצופה.

אז חוזרים לדף ומנסים לכתוב משפט אחד, כמה משפטים, דף מלא

אבל בסוף התרגיל הזה פשוט תענו:

מה אתם רוצים להגיד ללקוח.

בהמשך נדבר גם על רעיונות.

תנסו זה עובד.

רונית טימסית

מי אנחנו

שלום לכולם בקבוצה הזאת מדברים וגם עושים - כתיבה שיווקית לעסק...

חברים

bottom of page