top of page

סדר..

בתהליך שלי היו לי מגוון הזדמנויות, גם מתוכננות וגם מקריות לעשות סדר.

בכל אחת מההזדמנויות הללו, צצה לי בראש התובנה, מסדנה של בוב פרוקטור, עד כמה זה טוב לשחרר, גם חפצים ודברים מוחשיים וגם לא מוחשיים.

ברגע שעושים זאת נוצר ואקום שאליו נכנסים דברים חדשים, טובים ונכונים יותר לנו.
צפייה 10 תגובות

Comments


bottom of page