top of page

"כריש "..

נזכרתי שהיתה לי הזכות להשתתף בבית הספר התיכון, אורט יד ליבוביץ, בנתניה, שלמדתי בו כנער, בערב ״כרישים״.

בערב זה תלמידי שכבת יא במגמת הנדסה תוכנה הציגו בהתרגשות את רעיוניתיהם בפני בוגרים שונים של בית הספר שבתפקידיהם היום מחזיקים במגוון משרות מובילות.

התלמידים , בדומה לקונספט הטלוויזיוני , נדרשו לעשות פיץ׳ ולהציג את הרעיון שלהם , כמו שהם מצופים בעולם האמיתי.

ואני כחלק מה״כרישים״ הבוגרים הענקנו להם עצות על המיזמים ועל הצגתם.

זה היה בשבילי ערב ממש מיוחד וגם זכות גדולה. לנסוע מהצפון לשם ולתרום מהזמן והנסיון לדור העתיד.


צפייה 10 תגובות

Comments


bottom of page