top of page

תוכנית פעולה אישית פיננסית..8.1.2020

ברמה הכלכלית הבסיסית לכל "עסק משפחתי" יש פוטנציאל רב.

אוריינות פיננסית יכולה לסייע במימושו.

בנקודת הפתיחה, בתחילת המסע הכלכלי המשפחתי, לעבר עתיד פיננסי אחר, חשוב לאסוף נתונים, לנתח אותם, לשמור מסמכים ומידע, וכן לחפש "חשודים" בהתנהלות פיננסית שגויה.

כלי חשוב שהכרתי, נקרא "אפקט המראה". באמצעותו משקפים את המצב הקיים של האובליגו המשפחתי ומנתחים אותו.

הוא מסייע להבין אם המשפחה נמצאת במינוס תקציבי או בפלוס תקציבי.

הכלי נועד לשינוי המיינדסט לגבי ההתנהלות הכלכלית ולביצוע התייעלות.

חשובה התובנה שיש פוטנציאל ואפקט מצטבר, בסכומים של מיליוני שקלים, לאורך תקופ החיים.

אבל גם כשפועלים לשיפור המצב הפיננסי המשפחתי, כמו בכל עסק, נדרש חזון אישי – למה? מה? ואיך?

ונדרש לבנות תוכנית פעולה, תוכנית עבודה שבועית, ולבחון את סטטוס ההתקדמות במהלך הדרך.

חשוב להגדיר לוחות זמנים, מטרות ויעדים, סדרי עדיפויות ותקציב, ולבצע פעולות בפועל.


ישנם מספר כלים מומלצים: עבודה בשיטת המזומן, מהלך היפוך תשלומים (תשלום קדימה), ותכנון ההוצאות מראש כחלק מניהול סיכונים ומהיערכות לתשלומים בלתי צפויים.

אנו יכולים לעשות הרבה יותר עם הכסף שיש לנו. אבל הבסיס הוא שחשוב להבין היכן אנו היום, והיכן אנו רוצים להיות.


2 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page