top of page

תוכנית עסקית – שיווקית ונוכחות דיגיטלית..26.11.2020


במסגרת החשיבה ובניה של התוכנית העיסקית – השיווקית לעצמי.

וגם על מנת להתחיל לייצר לעצמי מערך שיווק ונוכחות דיגיטלית שתיהיה אפקטיבית.

ריכזתי ועניתי לעצמי לכל אחד ממרכזי הרווח שלי, על השאלות הראשוניות הבאות.

מומלץ, לדעתי, לכל מי שיש עסק, או רוצה להקים עסק:


מה פרופיל הלקוחות?


האם יש ומי הלקוח העיקרי?


האם יש ומהו מגזר הלקוחות?


מהם מאפייני הלקוחות?


מהם ימי האשראי מהלקוחות? 


מה מאפייני הסביבה הגיאוגרפית והעסקית שבה פועל כל אחד ממרכזי הרווח שלי?


האם יש לי תכניות שיווק עתידיות ומהן?


מה גודל הפוטנציאל של השוק?


מי הם המתחרים העיקריים?


מה הבידול של מרכזי הרווח בעסק שלי?


מי הסמכות האחראית בנושאי שיווק? (אני:-)


האם יש , ומהו תקציב השיווק?
0 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page