top of page

פומדורו והרגלי זמן..15.11.2020

נחשפתי למספר תובנות הקשורות להתנהלות עצמית בזמן:

1. מומלץ שאאמץ אופן ניהול אפקטיבי ויעיל בזמן, ואיישם אותו בחלונות זמן ביומן, בצורה מסודרת ומאורגנת כאבנים גדולות (אישי, עסקי: שיווק, ניהול, מקצועי). אבן גדולה = פעילות שמשרתת אותי להתקדמות ושחשובה לי. ככל שיש לי יותר אבנים גדולות שחוזרות על עצמן = יותר שליטה. 2. חשוב שאאמץ הרגלי מיקוד (פארטו), סדרי עדיפויות, התנהלות, חשיבה ותכנון קדימה. 3. מומלץ שאבחן את קיבולת הזמן האפשרית לי, מול הנדרש להגעה ליעדים שלי - קריטי. 4. במידה ונדרש, לבנות תהליך להגדלת האפקטיביות שלי, תוך מינוף עשיה / העברת משימות לשאר הצוות / גורמי ביצוע חיצוניים (חשיבה ויישום "גישת איך כן ניתן"): לטובת פירוק ריכוז משימות וצוואר בקבוק אצלי כבעל עסק, ולפינוי זמן. 5. לחילופין, לחשוב איך לייעל את אופן ביצוע המשימות ("השחזת הסכין"). 6. מומלץ להגדיר את המבנה הארגוני (נוכחי והעתידי הנדרש) ותכולת תפקידים. 7. להקטין את השפעת שודדי הזמן - הפנימיים הינם החזקים יותר. 8. לסגל הרגל לקידום אפקטיבי של משימות (במקום רשימה אחת ארוכה): חלוקה לעד 3 משימות ב 3 קטגוריות של עדיפות. 9. בדיקה מומלצת לבצע הינה היחס - שעות נדרשות / הכנסה חודשית . 10. קריטי וחשוב מאוד, נושא ה EBA - איזון הבנק הרגשי (הפקדות ומשיכות רגשיות)

11. בכל שעה לנסות לעבוד לפי שיטת פומדורו. שמטרתה שיפור הפרודוקטיביות ע"י הגברת הריכוז והימנעות מכוונת מהסחות דעת. היא עוזרת בחלוקת עומס העבודה למקטעים שקל יותר להתמודד איתם, וגם עוזרת לשמר את העבודה במשימות הדורשות ריכוז גבוהה. טכניקה שמאוד יעילה לעצמאים שחשוב להם להתמקד בשעות העבודה על המשימות החשובות באמת כדי לעמוד בלוחות זמנים ולשמור על רווחיות.9 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page