top of page

עושר..30.1.2022

אני כותב את הפוסט הזה במטרה לשתוף תובנה ומתן ערך.

התובנה הינה מסדרת הספרים של רוברט קיוסאקי.

היא נכונה לכולנו, אבל בעיקר לבעלי העסקים.

היא עוסקת בנושא של "הגדלת שרידות" ופיתוח עסקי.

במציאות העסקית שבה יש בלתמים שונים ורבים: כגון שטפונות, טילים, קורונה, בניית תשתיות רכבת וכולן משפיעות על המודלים העסקיים.

נדרשת תובנה שעלינו לעבוד בשני צירים:

טווח קצר – דרך משוואת זמן = כסף

טווח ארוך דרך משוואות אחרות ומתקדמות


רוברט קיוסאקי הגדיר מודל בשם קוואדרט שמתאר היכן אנו היום והיכן אנו רוצים להיות

הוא בעצם מחלק לאנשים שהכסף עובד בשבילם:

B - בעלי עסקים

I - משקיעים

ולאנשים שעובדים בשביל הכסף:

E - שכירים

S - עצמאים

לכן, המטרה הינה שחלק גדול, ככל האפשר, מההכנסה יגיע מצד ימין (B,I).

והדרך לכך הינה לפתח את עולם S ובהמשך את עולמות B,I. (מתוך הספר "מי לקח את הכסף שלי" של רוברט קיוסאקי)


הוא גם מגדיר את "יחס העושר":

שהיחס מבטא את היכולת להחזיק מעמד עוד, כך וכך ימים.

לכן התובנה השלי היא שעושר נמדד בזמן ולא בכסף!!

הוא נמדד ביכולת ההישרדות שלנו ללא עבודה

כאשר (ההכנסה הפסיבית + ההכנסה מתיק ההשקעות) > מההוצאות הכוללות, אז היחס יהיה 1 ומעלה, וניתן יהיה לעזוב את העבודה (כשכיר.ה), ולהמשיך לקיים את רמת החיים הנוכחית. (מתוך הספר המדריך להשקעות של אבא עשיר, אבא עני" של רוברט קיוסאקי)


והדרך הטובה ביותר, להגיע לעושר, הינה על ידי, הגדלת ההשקעה בנכסים והקטנת ההוצאה על התחייבויות.

(מתוך הספר המדריך להשקעות של אבא עשיר, אבא עני" של רוברט קיוסאקי)


ולכן עלינו לפעול בשני צירים:

טווח קצר - תהליך לפיתוח עסקי

טווח ארוך - יצירת נכסים מניבים, כגון:

• נדלן

• שוק ההון

• יזמות עסקית

• נכסים דיגיטליים

8 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page