top of page

מנהיגות.. 14.10.2020

הבנתי בתהליך שלי שכדאי שאלמד יותר לעומק את נושא המנהיגות, ובעיקר מנהיגות מול עצמי.

הבנתי שמנהיגות היא בעצם היכולת של אדם או קבוצת אנשים להוביל אנשים אחרים למטרה משותפת.

שמנהיגות מתקשרת בצורה ישירה ליכולת להשפיע על מוטיבציה של אנשים.

חיוני שאנהיג את עצמי ואפעל על מנת להתקדם לעבר המטרות והיעדים שלי.


שמעתי ציטוט שאני אוהב במנהיגות:

"Leadership is communicating to people their worth, that they come to see it in themselves"

(Stephen ricovery)


הבנתי שיש תכונות שמאפיינות מנהיג טוב: מחדש, מקורי, מפתח, ממוקד באנשים, בונה על השראה ואמינות, פרספקטיבה ארוכת טווח, שואל מה ולמה (אפקטיביות), מביט אל האופק (חזון), ממציא, קורא תיגר על הקיים - אולי בעצם אני 😀


אני המנהיג של המשפחה שלי.

ומנהיג שלא מתפתח לא יכול להשקיע בהתפתחות של האחרים.


הבנתי שיש חשיבות רבה לקבלת החלטות משותפות במשפחה, להקשבה, להעלאת רעיונות.

ושאני נבחן בצרות, בבעיות, במשברים.


הרמה הגבוהה ביותר במנהיגות היא walk the talk - השפעה כמודל לחיקוי והזדהות.


חשוב מאוד לעודד בבית להישגיות ולאחריות כבר מגיל צעיר.

לתת לילדים תמיכה - שהם לא יהיו מוצפים, שילמדו להתמודד עם רגשות אכזבה, קונפליקט וכו'.

לתת אפשרות לניצול הזדמנויות להתנסות בתפקידים מנהיגותיים ורכישת חוויה של הצלחה.

כבוגרים הם יוכלו ליישם את ההשפעה שלמדו בבית, ותהיה להם מוכנות להסתכן על מנת להתפתח.


הבנתי שכדאי שאיחשף לדמויות מנהיגותיות.

ושאוצר מילים מייצר הבדל גדול מאוד בין אנשים.

שאסגל לעצמי מילים כגון: סטנדרטים, הערכה עצמית, סמכות, חזון, מנהיגות, דוגמא אישית.


הדימוי העצמי שלי ישתנה מהעלאת הסטנדרטים וזה ישנה את הזהות שלי ואני אשתנה.

האתגר הוא איך להיות מנהיג יותר משאני היום.

כישורי המנהיגות יגדילו את היכולת שלי להשיג ולתת יותר.


תרגיל מעניין מאוד:

מנהיג משמעותי בשבילי: הבן הגדול שלי.

הוא מעורר בי: תחושות ורצון להיות כמוהו.

יש בו שאני אוהב ומעריך: חזון, חוכמה, כוח רצון.

הוא גורם לי: להתפתח, לעשות ולהרגיש טוב.

הייתי רוצה להגיד לו: כמה שיותר שאני אוהב אותו.

המילים שמאפיינות אותו: אוהב, נותן, סוחף, כריזמטי, אהבת אדם, מאמין בטוב, הגון, נדיב, ישר, מוביל לאור ערכו, טורפדו, WALK THE TALK.

המילים שהוא גורם לי לעשות: בחינה עצמית, הערכה, אהבה, אמונה בעצמי, מסגרת, הוקרה, סומך עליו, בטחון, שלווה.


נחשפתי לנאום מהסרט - a few good man.

סצנה הקשורה למנהיגות, מדקה 5.00:

https://youtu.be/2sLcfQKU_co
7 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page