top of page

הבדלים בין קבלת משכנתא לשכיר לבין עצמאי

הכנסה: הבנקים מעדיפים לאשר משכנתאות לשכירים מאשר לעצמאים, מכיוון שהם רואים בשכירות הכנסה יציבה יותר. הכנסות עצמאיות יכולות להשתנות מאוד מחודש לחודש, ולכן הבנקים מבקשים הוכחות ליציבות הכנסות עצמאיים לפני אישור משכנתא.


יכולת החזר: הבנקים בודקים את יכולת ההחזר של הלווה לפני אישור משכנתא. עבור שכירים, הבנקים מסתכלים על 3 תלושי שכר אחרונים כדי להעריך את ההכנסה הפנויה של הלווה. עבור עצמאיים, הבנקים בודקים את ההכנסות וההוצאות של העסק כדי להעריך את הרווחיות של העסק.


הון עצמי: הבנקים דורשים הון עצמי מסוים כתנאי לאישור משכנתא. הון עצמי הוא ההון שיש ללווה להשקיע בנכס, והוא מהווה ביטחון לבנק במקרה של אי עמידה בתשלומי המשכנתא. עבור שכירים, הבנקים דורשים לרוב הון עצמי של 20% מערך הנכס. עבור עצמאיים, הבנקים עשויים לדרוש הון עצמי גבוה יותר, מכיוון שהבנק רואה בעצמאיים סיכון גבוה יותר.


תנאי המשכנתא: הבנקים עשויים להציע תנאים טובים יותר למשכנתא לשכירים מאשר לעצמאים. לדוגמה, הבנקים עשויים להציע למשכנתאות לשכירים ריבית נמוכה יותר או תקופת החזר ארוכה יותר.

כל הנתונים הללו נותנים עדיפות לשכירים על פני עצמאים בכל הקשור לקבלת משכנתא. אבל,

למרות ההבדלים הללו, גם עצמאיים יכולים לקבל משכנתא טובה ונוחה. עם זאת, חשוב להיערך היטב ולספק לבנק את כל המסמכים הדרושים כדי להוכיח את הכנסות העסק ויכולת ההחזר.


להלן מספר טיפים לעצמאיים המעוניינים לקבל משכנתא:

· היו מוכנים לספק לבנק את כל המסמכים הדרושים, כולל דוחות כספיים של העסק, אישורים מלקוחות ומספקים, וכו'.

· רצוי שתבנו כמה שיותר מהר נכסים מניבים כגון נדל"ן או השקעות סולידיות בשוק ההון שיראו לבנק שיש לכם יכולת הכנסה גם מעבר לעסק שאותו אתם מנהלים. נכסים מניבים תמיד משמשים כבטחונות מעולים לבנק.

· היו מוכנים להציג תכנית עסקית המראה את היציבות של העסק.

· היו מוכנים להציע הון עצמי גבוה יותר מאשר שכיר.

· שאלו יועץ משכנתאות מומחה לעצמאיים כדי לקבל ייעוץ ספציפי להיותכם עצמאים.
10 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page