top of page

שיווק בינלאומי ויצוא

ציבורי·9 חברים

שלום לכולם,

יוצא עם שירות חדש ומיוחד - מוכנות למכירה בארה"ב בתוך 14 יום.

מעוניינים לשמוע עוד?


חברות רבות שואפות להגיע לשווקים חדשים בעולם. הסטטיסטיקה אינה מחמיאה ורבות החברות שנכשלו במאמציהם בהשוואה לאלה שהצליחו. נתונים מסויימים טוענים כי ...95% מהחברות שניסו, כשלו.

הסיבות לכך רבות. עם זאת ניתן למצוא לא מעט סימוכין לכך שהסיבות העקריות לכשילון נובעות מחוסר הבנת שוק היעד והיעדר הידע הנדרש לפעילות השיווק הבינ"ל (שבפי חלקינו נקראת יצוא).

למדנו(?) שחברה מוכנה לפעילות היצוא רק כאשר מיצתה את הפוטנציאל בשוק הבית. אבקשכם להיפרד מהאגדה הזו ו...לצאת ליצוא כשאתם מרגישים שאתם מוכנים. לבדוק האם קו היצור שלכם עובד בתפוסה חלקית, האם קיים גיבוי פיננסי ורזרבות כלכליות מתאימות, מה רמת האנגלית בפי אלה שאמורים לבצע את פעילות בשוק היעד החדש, האם נדרשת תקינה רלוונטית לשוק היעד, האם ביקרנו (גם כתיירים) בשוק היעד אליו אנו רוצים להגיע?

וממש ביננו... אם זה ממש בוער בכם, זה שווה את בדיקת המהלך. לא לכבות את "בערת היצוא".

על חלקן של שאלות אלה תוכלו לענות בעצמיכם. על אחרות, שגם עליהן תענו בעצמיכם,…

צחי צימט
דני פרקש

    מי אנחנו

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    חברים

    bottom of page