top of page

פיתוח עסקי

ציבורי·38 חברים
ניר רובינפלד
מנטור ויועץ בקהילה
כותב מקצועי בקהילה

מיתוג אישי..

זהו הפוסט ה 46, בסדרת פוסטים בנושא פיתוח עסקי. לכולנו יש מיתוג אישי . חשוב שנבין עם עצמנו מה הוא?

לשם כך, תענו לעצמכם על השאלות הבאות: ● למה כדאי להיות חבר שלי?

● למה כדאי להיות בן זוג שלי?

● למה כדאי להעסיק אותי?

● למה כדאי לקחת אותי כשותף?

ניר רובינפלד
מנטור ויועץ בקהילה
כותב מקצועי בקהילה

תמונת עתיד (חזון)..


זהו הפוסט ה 45, בסדרת פוסטים בנושא פיתוח עסקי.


תמונת עתיד הינה אחד הכלים האפקטיביים ביותר לברר, עם עצמנו, לדמיין וממש להרגיש מה העתיד שאנו רוצים לייצר לעצמנו.

דמיינו לרגע, ותענו על השאלות הבאות:

ניר רובינפלד
מנטור ויועץ בקהילה
כותב מקצועי בקהילה

מעגל הזהב ...

זהו הפוסט ה 44, בסדרת פוסטים בנושא פיתוח עסקי. איך מנהיגים גדולים מעוררים השראה ופעולה - ריכוז תובנות מתוך סרטון של סיימון סינק: 1. מעגל הזהב: מדוע? איך? מה? (מבפנים לבחוץ) - מעטים האנשים או הארגונים שיודעים מדוע הם עושים זאת. 2. במדוע הכוונה היא מה התכלית שלכם? מה הסיבה שלכם? מה האמונה שלכם? למה אתם קמים בבוקר? למה למישהו צריך להיות אכפת? 3. האנשים והארגונים המנהיגים, פועלים מבפנים החוצה : מדוע-איך-מה? 4. אנשים לא קונים מה אתה עושה הם קונים את הסיבה שאתה עושה זאת. 5. אם אתם מדברים על מה שאתם מאמינים, אתם תמשכו אליכם את אלו שמאמינים במה שאתם מאמינים. 6. מה שאנחנו עושים, מראה במה אנחנו מאמינים. 7. אנשים יעשו דברים שמעידים על מה שהם מאמינים בו. 8. אלו שמנהיגים מעוררים אותנו לפעולה. אנחנו הולכים אחריהם, לא בגלל שאנו חייבים, אלא בגלל שאנו רוצים. אנו הולכים אחרים לא בשבילם אלא בשבילנו. 9. אלו שמתחילים עם…

ניר רובינפלד
מנטור ויועץ בקהילה
כותב מקצועי בקהילה

זהו הפוסט ה 43, בסדרת פוסטים בנושא פיתוח עסקי


גלגל החיים..

מכיל את 8 התחומים העיקריים בחיים.

א. לסמן את המצב הקיים בכל תחום (ציון 1-10 , כאשר 10 הכי מרוצה).

ב. לחבר בקו את הנקודות שיצאו.

מי אנחנו

קהילת פיתוח עסקי הוקמה לטובת יצירת בית חם לבעלי עסקים שרוצים...

חברים

bottom of page