top of page

מימוש זכויות רפואיות

ציבורי·397 חברים

*תו נכה*

תו נכה, למי מגיע ?

1. מי שסובלים ממחלה או מספר מחלות שבגינן הם מתקשים בהליכה, תנועותיהם מסוכנות לבריאותם או שהם מרותקים לבית, בהתאם לדוחות רפואיים עדכניים.

2. עיוורים (בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה).

3. מי שרופא שהוסמך לכך אישר שהם עונים על אחד מאלה:

א. נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

ב. נכה שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות, ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.

ג. נכה המוגבל בהליכה, וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.


טיפ !

מי שמעוניינים שתיקבע להם נכות רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות (כי עברו את גיל הפרישה \ כי עובדים \ כל סיבה אחרת), יכולים להגיש בקשה לרשות המיסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.


רק בריאות

רז גלבוע, עו"ד
דני פרקש

מי אנחנו

מימוש זכויות רפואיות כל מה שרציתם לדעת על מימוש הזכויות ה...

חברים

bottom of page