top of page

מימוש זכויות רפואיות

ציבורי·397 חברים

*תו נכה*

תו נכה, למי מגיע ?

1. מי שסובלים ממחלה או מספר מחלות שבגינן הם מתקשים בהליכה, תנועותיהם מסוכנות לבריאותם או שהם מרותקים לבית, בהתאם לדוחות רפואיים עדכניים.

2. עיוורים (בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה).

3. מי שרופא שהוסמך לכך אישר שהם עונים על אחד מאלה:

א. נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

ב. נכה שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות, ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.

ג. נכה המוגבל בהליכה, וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.


טיפ !

מי שמעוניינים שתיקבע להם נכות רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות (כי עברו את גיל הפרישה \ כי עובדים \ כל סיבה אחרת), יכולים להגיש בקשה לרשות המיסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.


רק בריאות

רז גלבוע, עו"ד
דני פרקש

מי אנחנו

מימוש זכויות רפואיות כל מה שרציתם לדעת על מימוש הזכויות ה...

חברים

נושאים

bottom of page