top of page

מימוש זכויות רפואיות

ציבורי·397 חברים

*כלב נחייה\שירות\טיפול\עזר\תמיכה רגשית*


מעבר להיותם החברים הכי טובים שלנו, לכלבים יכולות מוכחות בכל הקשור לטיפולים רגשיים (פוסט טראומה לדוגמה) וכן להתרעה טרם ההתפרצות של התקפים למיניהם (אפילפסיה, התקף אלרגיה קשה, התקפי פרכוס ועוד).

על אף העובדה כי בארה"ב כלב שירות הינו דבר שבשגרה אשר מעוגן בחוק ובתקנות, המצב בישראל שונה.

חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, התשנ"ג–1993, נחקק במטרה לאסור על הפלייתם של עיוורים המלווים בכלבי נחייה, בכניסה למקומות ציבוריים ובתחבורה ציבורית. לעומת זאת, אין כל הסדרה חוקתית הנוגעת לכלבי-שירות לאנשים עם מוגבלויות אחרות. בין אלו, המתמודדים עם מוגבלות פיזית בניידות או בתנועה, כלב התרעה רפואי למתמודדים עם סכרת, אפילפסיה, קרישיות-יתר, אלרגיות מסכנות חיים או מחלה הגורמת להתקפי עילפון או פרכוס בלתי-נשלטים, כלב שירות למתמודדים עם מוגבלות שכלית, התפתחותית, תקשורתית, קוגניטיבית או נפשית וכן כלב שמיעה למתמודדים עם מוגבלות שמיעה.

בחודש פברואר 2022 ועדת העבודה והרווחה העלתה הצעת החוק המסדירה את מעמדם של כלבי-הנחייה, המיועדים לא רק לעיוורים, אלא גם לבעלי מוגבלויות אחרות.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 מאפשרות שימוש בחיית שירות באופן מוגבל ביותר.

כולי תקווה שהמחוקק יכיר בחשיבותם של כלבי שירות ואת התועלות שהם מספקים.

אדם שסובל מפוסט טראומה ונתמך בכלב טיפולי שעוזר לשיקום שלו, בהכרח יהיה אזרח יותר פרודוקטיבי, תורם ויעיל אשר פחות זקוק לתמיכת המדינה.


רק בריאות

רז גלבוע, עו"ד


מי אנחנו

מימוש זכויות רפואיות כל מה שרציתם לדעת על מימוש הזכויות ה...

חברים

נושאים

bottom of page